اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان ورامین تعیین شدند

حکم اعضای جدید شورای نظارت بر نمایش شهرستان ورامین صادر شد.

به گزارش تئاترتهران، اعضای جدید شورای نظارت بر نمایش شهرستان ورامین تعیین و حکم ایشان صادر شد. بر همین اساس  محمد رضا عبدالوهاب، حسن فرزان مقدم، حسین تاجیک، شهاب پازوکی، عزت الله قمی به عنوان شورای نظارت بر نمایش شهرستان ورامین از طرف معاونت هنری سینماییِ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران معرفی شدند واحکام آنان از سوی اداره کل هنرهای نمایشیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد. اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان‌ها شامل یک نفر کارشناس دارای بینش و اطلاعات اسلامی و آشنا به مسایل هنری به تأیید سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان،  دو نفر کارشناس دارای بینش سیاسی اجتماعی و آشنا به مسایل نمایش  و دو نفر کارشناس تئاتر  می باشند که وظیفه بازبینی و صدور مجوز اجرای نمایش در اماکن عمومی و تالارهای نمایشی هر شهرستان را بر عهده دارند.
مطالب مرتبط

اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان دماوند تعیین شدند

اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان دماوند تعیین شدند

حکم اعضای جدید شورای نظارت بر نمایش شهرستان دماوند صادر شد.

|

اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان پیشوا تعیین شدند

اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان پیشوا تعیین شدند

حکم اعضای جدید شورای نظارت بر نمایش شهرستان پیشوا صادر شد.

|

اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان فیروزکوه تعیین شدند

اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان فیروزکوه تعیین شدند

حکم اعضای جدید شورای نظارت بر نمایش شهرستان فیروزکوه صادر شد.

|

اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان ری مشخص شدند

اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان ری مشخص شدند

حکم اعضای جدید شورای نظارت بر نمایش شهرستان ری تهران صادر شد.

|

اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان پردیس تعیین شدند

اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان پردیس تعیین شدند

حکم اعضای جدید شورای نظارت بر نمایش شهرستان پردیس تهران صادر شد.

|