اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان دماوند تعیین شدند

حکم اعضای جدید شورای نظارت بر نمایش شهرستان دماوند صادر شد.

به گزارش تئاترتهران، اعضای جدید شورای نظارت بر نمایش شهرستان دماوند تعیین و حکم ایشان صادر شد. بر همین اساس حجت الاسلام میثم کریمانی، علی نوروز قزوینی، علی امجدی مسلمان، مرتضی کرمی، حسین ناصری به عنوان شورای نظارت بر نمایش شهرستان دماوند از طرف معاونت هنری سینماییِ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران معرفی شدند واحکام آنان از سوی اداره کل هنرهای نمایشیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد. اعضای شورای نظارت بر نمایش شهرستان‌ها شامل یک نفر کارشناس دارای بینش و اطلاعات اسلامی و آشنا به مسایل هنری به تأیید سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان،  دو نفر کارشناس دارای بینش سیاسی اجتماعی و آشنا به مسایل نمایش  و دو نفر کارشناس تئاتر  می باشند که وظیفه بازبینی و صدور مجوز اجرای نمایش در اماکن عمومی و تالارهای نمایشی هر شهرستان را بر عهده دارند.
مطالب مرتبط

آثار راه یافته به نخستین همایش« فصل تئاتر» دماوند معرفی شدند

آثار راه یافته به نخستین همایش« فصل تئاتر» دماوند معرفی شدند

به گزارش تئاترتهران, پس از انجام بازبینی آثار متقاضی حضور در نخستین همایش«فصل تئاتر دماوند» توسط مریم کاظمی وحسین محب اهری و رضا عبدالعلی زاده، 14 اثر برای حضور در این همایش معرفی شد.

|

بازبینی آثار متقاضی نخستین همایش«فصل تئاتردماوند» به پایان رسید

بازبینی آثار متقاضی نخستین همایش«فصل تئاتردماوند» به پایان رسید

به گزارش تئاترتهران و به نقل از روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان دماوند با بازبینی  ٢٠اثر نمایشی ارائه شده در «فصل تئاتردماوند» طی مدت ٣  از 22 الی 24 اردیبهشت توسط مریم کاظمی و  حسین ...

|

آغاز بازبینی آثار شرکت کننده درهمایش «فصل تئاتر دماوند»

آغاز بازبینی آثار شرکت کننده درهمایش «فصل تئاتر دماوند»

به گزارش تئاتر تهران و به نقل از روابط عمومی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان دماوند بازبینی آثار متقاضی شرکت در نخستین همایش «فصل تئاتر دماوند» از امروز ٢٢اردیبهشت ماه آغاز  شد . آثارمتقاضی  ...

|

با حکم امیرحسین شفیعی

شورای انتخاب آثار نخستین« فصل تئاتر» دماوند انتخاب شدند
با حکم امیرحسین شفیعی

شورای انتخاب آثار نخستین« فصل تئاتر» دماوند انتخاب شدند

به گزارش تئاترتهران، با حکم امیرحسین شفیعی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران ، شورای انتخاب آثارهمایش «فصل تئاتر» دماوند انتخاب شدند. بر این اساس مریم کاظمی، ...

|

جدول زمان بندی بازبینی آثار متقاضی شرکت در فصل تئاتر دماوند منتشر شد

جدول زمان بندی بازبینی آثار متقاضی شرکت در فصل تئاتر دماوند منتشر شد

به گزارش تئاترتهران, انجمن هنرهای نمایشی شهرستان دماوند با انتشار جدول زمان بندی بازبینی آثار متقاضی شرکت در فصل تئاتر دماوند را منتشر کرد. بازبینی آثار متقاضی در همایش فصل ...

|