در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد و بررسی دو نمایش مذهبی شهرستان ورامین و شهرستان قرچک

نمایش های «قاف عشق » و «مدافعان در زیارت عاشورا »
نقد و بررسی دو نمایش مذهبی شهرستان ورامین و شهرستان قرچک

نمایش های «قاف عشق » و «مدافعان در زیارت عاشورا »

«انتشار مقالات، نقدها و دیدگاه ها به منزله دیدگاه درگاه تئاتر تهران نیست»   رسول حق شناس؛ ما در این ماه شاهد دومین کار مذهبی بودیم نمایش های قاف ...

نقد |