در حال بارگذاری ...
 • یادداشت به بهانه برگزاری نخستین فصل تئاترجوان شهرستان پیشوا

  تئاتر بار دیگر معجزه خود را نمایان کرد

   احمد فیروزی؛ بنام او که بزرگترین هنرمندست
  هنر عجیب تئاتر بار دیگر معجزه خود را نمایان کرد، مهم نیست کجا و در چه زمانی،همیشه حرف برای گفتن داشته و خواهد داشت،چه آونیون باشد و چه بلک باکس کوچک شهر پیشوا...چه دوره یونان باستان باشد و چه در حال حاضر،همینست که این هنر مرموز خود را تافته جدا بافته هنرها کرده است.
  جمعه ٩ آذر ١٣٩٧ با دوستان عزیزم محمدجواد صالحی و مجید رضوانی گل نشستیم به بازبینی آثار اولین فصل تئاتر جوان پیشوا،اتفاقی که برای من نسبت به دوستان دیگر بسیار متفاوت بود و البته جذاب و شیرین تر...عقده ای که انگار بعد از ٢٠ سال قرار بود فراموش شود و راهی نو شروع .
  سال ١٣٧٧ که در زیرزمینی نمور در خیابان شریعتی با تعدادی دوست و همراه شروع به کار کردیم هم همینقدر ذوق داشتم،جوانترین رئیس انجمن نمایش کشور شدن هم ذوقم را چندبرابر کرد تا اینکه خط کش بدست ها و ترسوها و نون به نرخ روز خورها از راه رسیدن و حرفشان یک چیز بود؛ پیشوا نمایش و(تیارت) میخواد چه کار.حدود ٧٠ جوان رها شدند در شهری که جز باد در خیابان و کوچه هایش ترس بود و الافی و دود و...
  ٧٠ نفر شدند کمتر از ١٠ نفر و بعد کمتر از انگشتان یک دست...
  میبینم این روزها مردهای شکسته ای که روزگاری به ذوق نمایش سر از پا نمیشناختن و سد شدن سر راهشان و اکنون از درد خماری و نداشتن دندان نمیشناسمشان...میبینم هرازگاهی خانمی را با کودکی در بغل و دیگری در کنارش،با چهره ای افسرده و شلاق خورده از زمان که با افسوس سلام میکند و راهنمایی میکند که بازیگر من بوده و چقدر هم عالی بوده...از این افسوس و اندوه ها کم ندیدم و نمیبینم در شهرم؛پیشوا...
  اما حالا قرار است در شهرم جشنواره تئاتر داشته باشم،بی ترس و دلهره...دوباره چیزی حدود ٦٠،٧٠ جوان و نوجوان گرد هم آمدن،پرانرژی،خلاق،توانمند،خام اما گوش به فرمان....
  لذت بردم،لذت بردیم  از بازبینی و قرار است ذوق کنیم از اجراهایشان و چه چیز بهتر از این؟(هر چند کوتاه و پراز خامی)
  محسن زارع عزیز و روح ا...جان سنایی دست مریزاد...
  امیرحسین طاهری و حسین قاسمی و رضا محمدیان و...سرتان سلامت
  امیرحسین شفیعی،محبوبه مغاری،آرش مومنی،رستا رضوی،حامد هادیان،مسعود مومنی،حمیدعجمی،مهدی همتی و...
  دوستان هنرمند و هنردوست با افتخار دعوتتون میکنم به این جشن تئاتر،مدعی نیستیم که از لحاظ کیفیت کجا هستیم اما مدعی هستیم که این شور و اشتیاق یادگیری را کمتر جایی دیدید و با اطمینان خط و نشان میکشیم که تئاتر چند سال آینده استان و حتی کشور باید سر تعظیم فرود بیاورد جلوی هنرمندان نمایشی پیشوا

  ١١ آذرماه ١٣٩٧
  نظرات کاربران