در حال بارگذاری ...
 • با اعلام دفتر طرح استقرار گروه های نمایشی

  سامانه ثبت گروه های نمایشی فعال خواهد شد

  به گزارش تئاترتهران، با اعلام دفتر طرح استقرار گروه های نمایشی بزودی سامانه ثبت گروه های نمایشی فعال خواهد شد. برا اساس این اطلاعیه سامانه ثبت گروه های نمایش جهت ثبت گروه های جدید با رعایت شرایط زیر از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۱ الی ۹۸/۰۶/۳۰ به مدت دو ماه فعال خواهد شد .
  ۱_ جهت ثبت درخواست گروه های نمایشی ضروری است تا تاریخ ۹۸/۰۴/۲۵ گزارش اجرای عمومی کلیه گروه های نمایشی ثبت شده و به اداره کل هنرهای نمایشی ارسال شود .ثبت گزارش عملکرد در قالب تکمیل و تایید و ارسال فرم شماره ۱۰ سامانه برای هر گروه و اعلام نظر در خصوص فعال بودن و یا غیر فعال بودن توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران  
  فرم شماره ۱۰ به نشانی سایت www.esteghrar.irقابل دسترسی است .
  ۲_سامانه ثبت گروه های نمایشی هر استان صرفا در صورت تکمیل اطلاعات و ارسال گزارش عملکرد سالهای ۹۶ و ۹۷ و اعتبار سنجی و تایید دفتر ثبت گروه های نمایش فعال خواهد شد .
  ۳_ دفتر ثبت گروه های نمایشی به شماره تلفن ۶۶۷۴۸۰۱۱ و با مسولیت آقای روح الله ایرجی پاسخگوی سوالات هنرمندان عزیز می باشد .
  نظرات کاربران