در حال بارگذاری ...
 • جهت تمدید پروانه گروه های ثبت شده

  فراخوان انجمن هنرهای نمایشی استان تهران منتشر شد

  به گزارش تئاترتهران، انجمن هنرهای نمایشی استان تهران با انتشار اطلاعیه ای از تمامی گروه های پروانه دار دعوت کرد تا در جهت تمدید پروانه فعالیت گروه های خود مدارک لازم را تا تاریخ 5 مرداد ماه به دفتر انجمن هنرهای نمایشی استان تهران واقع در مجموعه تئاترمحراب تحویل دهند.در این اطلاعیه آمده است،سرپرستان گروه های ثبت شده و پروانه دار میبایست  جهت تمدید پروانه فعالیت تا ۵مرداد ماه فرصت دارند نسبت به آماده سازی مدارک لازم و تحویل آن به دفتر انجمن هنرهای نمایشی استان تهران اقدام نمایند. مدارک لازم:

  ۱- پرینت خبر اجراهای عموم از سال ۱۳۹۵ تا سال۱۳۹۷ از درگاه تئاتر استان تهران به آدرس (www.tehran.theater.ir)

  ۲- پرینت فرم شماره ده از سامانه ثبت گروه های نمایشی به آدرس(www.esteghrar.ir)

  لازم به ذکراست این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

   
  نظرات کاربران