در حال بارگذاری ...

گزارش اجراهای عمومی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ری در تابستان 98

به گزارش تئاترتهران ، اجراهای عمومی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ری در تابستان ۱۳۹۸

نمایش «دیالوگ»
نویسنده: مجید قربانی
کارگردان: محمدرضا حزینی
ساعت ۱۸:۳۰
مجتمع فرهنگی و هنری شیخ ابوالفتوح رازی

نمایش «حسنی و شغل آینده اش»
نویسنده و کارگردان: عابدین خلیل آبادی
۱ الی ۴ مرداد ماه
ساعت ۱۹
سالن آفتاب فرهنگسرای مهر و ماه قیامدشت


نمایش «حکایت کوزه»
نویسنده: رضا رسولی
کارگردان: عباس عبدی
۷ الی ۱۰ مرداد ماه
ساعت ۱۸:۳۰
مجتمع فرهنگی و هنری شیخ ابوالفتوح رازی


نمایش «نامه های شرجی»
نویسنده: شهرام کرمی
کارگردان: سعید ابوحمزه
۱۹ الی ۲۴ مرداد ماه
ساعت ۱۸
مجتمع فرهنگی و هنری شیخ ابوالفتوح رازی


نمایش «ببعی و آش بربری»
نویسنده: سید حسین فدایی حسین
کارگردان: خدایار کاشانه
۲۲ مرداد ماه الی ۸ شهریور ماه
ساعت ۱۸
شهرری، سرای محله منصوریه منگل


نمایش «مستر میوگی»
نویسنده و کارگردان: عادل علیزاده
۲۷ مرداد ماه الی ۶ شهریور ماه
ساعت ۱۸:۳۰
مجتمع فرهنگی و هنری شیخ ابوالفتوح رازی

از جمله برنامه های آینده این انجمن نمایش نرقص کاغذ پاره ها» نوشته محمد یعقوبی و به کارگردانی مجید قربانی که به عنوان کار پایان دوره آموزش بازیگری در حال آماده سازی است به زودی به روی صحنه می آید.
مطالب مرتبط

اجرای پروژه پایانی کارگاه آموزشی در ری

اجرای پروژه پایانی کارگاه آموزشی در ری

نمایش سعادت لرزان مردمان تیره روز به کارگردانی مجید قربانی به عنوان پروژه پایانی کارگاه آموزشی بازیگری سرای محله شهادت و آموزشگاه بازیگری هدف به روی صحنه می رود.

|

نظرات کاربران