در حال بارگذاری ...
پویان کرمی کارگردان نمایش «مونالیزا» :

جشنواره تئاتر استان تهران فرصت به چالش کشیده شدن توانایی های گروه ها است

نمایش «مونالیزا»در حالی بر روی صحنه پردیس تئاتر تهران برابر دیدگان داوران و منتقدین به اجرا رفت که نخستین تجربه پویان کرمی بعنوان کارگردان و اولین حضور گروه در جشنواره تئاتر استان تهران بشمار میرود .کرمی از اجرای گروه و نقش خود بعنوان هدایتگر و کارگردان خشنود است و باور دارد هر تصویر و جلوه ی نمایشی که در جشنواره تئاتر استان تهران ارائه کرد آنچه بود که می توانست انجام دهد .نمایش مونالیزا با نگاه آسیب شناسه به موضوع مهاجرت و پناهندگی ایرانیان به خارج از کشور می پردازد که روایتگر مسائل اجتماعی نقش های نمایش نیز هست .
اما انگیزه  پویان کرمی از اجرای این اثر در جشنواره تئاتر استان تهران به چالش کشیدن توانایی های خود در جایگاه  کارگردان بود .او معتقد است جشنواره تئاتر استان تهران بهترین فرصت برای گروه های نمایشی شهرستان های تهران است تا خود را به فضای حرفه ای و جامعه تماشاگر تئاتر ارائه دهند ولی با این شرط که این امکان در دسترس شهرستان های کم برخوردار استان قرار بگیرد چرا که شهرستان های شمالی و جنوبی تهران به شکلی از فضای تئاتر و مخاطب حرفه ای پایتخت بهره مندند.
 




مطالب مرتبط

در جشنواره تئاتراستان تهران

نمایش «عامدانه عاشقانه قاتلانه» به صحنه می‌رود
در جشنواره تئاتراستان تهران

نمایش «عامدانه عاشقانه قاتلانه» به صحنه می‌رود

نمایش عامدانه عاشقانه قاتلانه کاری از کارگاه هنرهای نمایشی بداهه از شهرستان شهریار به نویسندگی سانازبیان وکارگردانی کیمیا امینی دربیست و پنجمین جشنواره تئاترتهران به روی صحنه خواهد رفت.

|

نظرات کاربران