در حال بارگذاری ...

بیانیه هیات داوران نخستین جشنواره بین المللی اینترنتی تئاتر «تک»

به گزارش تئاترتهران، بیانیه ی ھیات داوران نخستین جشنواره بین المللی اینترنتی تئاتر «تک» منتشر شد. در این بیانیه آمده است : بی شک نمایش، ھنری مردمی و برخواسته از بطنِ جامعه ست و آنگاه دلنشین تر خواھد بود که مردم و ھنرمندان دوشادوش یکدیگر برای رفع موانع و بحران ھا با زبان گویا و فاخرِ نمایش گام بردارند. نخستین جشنواره اینترنتی تئاتر تک در شرایطی حساس و بحرانی شروع به کار کرد که حتی نمایش از سالنھای حرفه ای تئاتر ھم رخت بربسته بود! این جشنواره با رویکردی مردمی، خانه ھا را تبدیل به سالنھای کوچک و صمیمی نمایش کرد تا خانواده ھا بتوانند برای ایجاد ھمدلی با کادر پزشکی و درمانی نمایش تولید کنند و ھم اھل خانه به تماشا بنشینند و ھم در نخستین جشنواره اینترنتی تئاتر تک شرکت کنند.
حضور شرکت کنندگانی از سراسر ایران و حتی خارج از مرزھای کشورمان و تعداد بالای فیلم ھای ارسال شده به دبیرخانه از ھر سبک و سیاق و اقلیم و زبان و گویش و با ھر سن و سال، ھیات داوران را بر آن داشت تا آراء خود را در چھار گروه و با تعدادی بالاتر از فراخوان جشنواره اعلام نمایند تا بیش از پیش قدردان زحمات و تلاش کادر درمان و ھمدلی با ھموطنان خود در این شرایط بحرانی بوده باشند.
بی شک کودکان و نوجوانان ھر سرزمین گنجینه ای گرانبھا، و استعدادھا ی نوظهور آن کشور، سرمایه ای سازنده خواھند بود. اما این دو در کنار پیشکسوتان و حرفه ایھا در چشم اندازی رو به آینده بالنده تر خواھند شد. بنابراین ھیات داوران سعی بر آن داشت تا به تمامی سلیقه ھا و حوزه ھا احترام گذاشته و از خاطر نبرد که آنچه به این جشنواره بیش از ھمه اعتبار می دھد حضور و ھمدلی مردم است.
ھیات داوران نخستین جشنواره بین المللی اینترنتی تئاتر تک:علی یازرلو
حسین مزینانی
علی عبادت طلب
میثم یوسفی
فاطیما سرلک

دبیر جشنواره: دکتر حسن پورگل محمدی
 با اعلام آرای هیٱت داوران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹  ؛ ۴۰ اثر به بخش نهایی رسید و نه اثر در بخش ( چشم انداز- پویش مردمی- کودک و نوجوان) و ۶ اثر در بخش ( استعداد نو) از نگاه داوران برگزیده و معرفی شدند.
مطالب مرتبط

با اعلام آثار راه یافته به مرحله نهایی

نخستین جشنواره مجازی «تئاتر تک» برگزار می شود
با اعلام آثار راه یافته به مرحله نهایی

نخستین جشنواره مجازی «تئاتر تک» برگزار می شود

نخستین جشنواره بین المللی اینترنتی مجازی «تئاتر تک» در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ به همت هنرمندان و مردم هنردوست کشور و انجمن هنرهای نمایشی استان تهران در سه بخش‌ نمایش‌های عروسکی، نمایش‌های خلاق و نمایش طنز به دبیری حسن پورگل محمدی برگزار می شود.

|

نظرات کاربران