در حال بارگذاری ...
 • برای حسین عاطفی...

  در بین هم نسلان من هنوز افراد شریف، به ویژه در زمینه ی حرفه ای کم نیستند و وقتی این شرافت حرفه ای با نجابت شخصی هم آمیخته می شود با آدمی روبرو می شوی، کارستان. بی هیچ شکی حسین عاطفی از این دست هنرمندان است. بی سروصدا، بی حاشیه و بی جنجال، بی توقع کارش را کرده و تأثیرش را هم گذاشته است، چه آن زمان که به عنوان کارگردان بوده است و چه آن هنگام که مسئولیتی بر عهده اش است.

  درود می فرستم به حسین عاطفی ارجمند. به شرافت، شخصیت، نجابت و به اخلاق نیکوی هنری او که این روزها کیمیاست.

  اصغر همت

  11/10/95
  نظرات کاربران