در حال بارگذاری ...
 • واحد آموزش انجمن نمایش ری، برای «سفرشمال» آماده می‌شود

  نمایش «سفرشمال» تولید کارگاه آموزش انجمن نمایش برای اجرا آماده می‌شود.

  به گزارش تئاتر تهران، این نمایش به همت هنرجویان ترم سوم کارگاه آموزش انجمن نمایش ری ،همکاری آموزشگاه هدف و با هدایت مجید قربانی به عنوان مربی کارگاه، اجرای عمومی خواهد داشت...

    کارگاه آموزش بازیگری پس از برگزاری یک دوره آموزشی (سه ترم از مقدماتی تا تکمیلی)، به عنوان پروژه عملی نمایش «سفر شمال» را آماده اجرا دارند.
  این کارگاه با هدف استعداد یابی وهمچنین آموزش نوجوانان و جوانان از ابتدای تابستان کارخود را آغاز کرد.

  واحد آموزش انجمن نمایش ری، از سال‌های قبل تاکنون، دو دوره متوالی به سرپرستی و هدایت مجید قربانی برگزار کرده است و در پایان هر دوره نیز، پروژه های عملی داشته است
  درسال اول نمایش «دیالوگ» و درسال دوم نمایش «دوره گرد» را توسط هنرجویان به صحنه برده‌است.
   این کارگاه قصد دارد نمایش «سفر شمال» را از ۲۵ تا ۳۹دی ساعت ۱۷:۳۰ در مجتمع ابوالفتوح رازی به روی صحنه ببرد.
  نظرات کاربران