از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایش خیابانی مین در اسلامشهر اجرا شد

نمایش خیابانی مین در اسلامشهر اجرا شد

به گزارش تئاتر تهران،  اجرای نمایش خیابانی مینبه مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس انجام شد. انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اسلامشهر باهمکاری اداره فرهنگ و ارشاد ...

با معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

نشست اعضای انجمن هنرهای نمایشی پردیس برگزار شد
با معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

نشست اعضای انجمن هنرهای نمایشی پردیس برگزار شد

نشست اعضا انجمن نمایش شهرستان پردیس درروز پنجشنبه اول مهردرمحل مجتمع مهر و باحضورواسماعیل بیگی مسول واحد فرهنگی وهنری اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان پردیس و ...