از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایش کمدی«هتل ایران»

نمایش کمدی«هتل ایران»

نویسنده :افشین هاشمی کارگردان : سهیل پورجعفر ۱ الی ۱۹ مرداد ماه تماشاخانه ناصرخسرو