در حال بارگذاری ...
 • نشانی انجمن هنرهای نمایشی استان تهران : تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و امام خمینی روبروی موزه ملی قرآن مجموعه تالار محراب.

  .

  دفتر انجمن هنرهای نمایشی استان تهران 

  تلفکس تماس :66493386

  .
  ایمیل : anjoman.namayesh.teh94@gmail.com